//English below//

Et ungdomskulturhus for unge – af unge!

Vi har åbent ved events - derudover er huset åbent kl.10-22 hver dag for folk med nøglebrik. DM os hvis du er interesseret i at få din egen nøglebrik!

Hvad kan du opleve, hvis du kommer forbi?

Vi afholder løbende events hver eneste uge. Nogle er low key og hyggelige, det kunne være strik og drik, DIY’s, vinylcafé, albumlytteklub, skakturneringer, spilcafé, madfællesskab, filmaftener og meget mere.

Andre events er større – det kunne eksempelvis være koncerter, poetry slam, jam aftener, karaoke, bingo og loppemarkeder.

Du er velkommen til alle events – få koster penge, men de fleste er gratis.

Her på Mejeriet er vi ”all about community”, vi elsker fællesskaber på tværs af alder (15-30), køn, orienteringer, institutioner, uddannelser, ungdomspartier, organisationer, vennegrupper osv. Vi er velkommende, og vi elsker at møde nye mennesker der vil være med til at dyrke en bred og rummende ungdomskultur i Sønderborg.

Den aller bedste måde at finde ud af, hvad Mejeriet er, er ved at komme forbi til et af vores events, men det kan også være, at du bare vil lave lektier, tage et spil kort med nogle venner, eller booke et lokale til dig selv, din forening, pokergruppe eller strikkeklub! Vi glæder os til at se dig/jer.

//English//

A youth culture house for young people – by young people!

We are open for events - in addition, the house is open from 10am to 10pm every day for people with a key fob.
DM us if you are interested in getting your own key fob!

What can you experience if you come by?

We host events every single week. Some are low key and cozy such as Knit and Drink, DIY's, vinyl café, album listening club, chess tournaments, game café, food community, movie nights and much more.

Other events are “extra” – for example concerts, poetry slams, jam evenings, karaoke, bingo and flea markets.

You are welcome to all events – few of them cost money, but most are free.

Here at Mejeriet, we are all about community, we love communities across age (15-30), gender, orientations, institutions, educations, youth parties, organizations, groups of friends, etc. We are welcoming and we love meeting new people that will help cultivate a broad and inclusive youth culture in Sønderborg.

The very best way to find out what Mejeriet is all about is by coming to one of our events, but you could also just come over to do homework, play a game of cards with some friends, or book a room for yourself, your organization, poker group or knitting club! We look forward to seeing you/you.

Buy tickets here... https://www.ungehusmejeriet.dk/